Panggenan Wisata Religi Romo Kyai Haji Hamid Pasuruan

Assalamualaikum.wr.wb

Dhumateng para bapak saha ibu dewan juri ingkang dhahat kinurmatan
Para rawuh kakung putri ingkang satuhu kinurmatan
Saderengipun kula ngaturaken tanggap wacana langkung rumiyin kula ngajak dhumateng panjenengan sedaya, mangga sami ngaturaken puji syukur ing ngarsanipun pangeran ngkang maha welas lan maha asih, ingkang sampun paring rahmat, nikmat, berkah barokah, saha hidayah dhumateng kula panjenengan sami, saengga ing wekdal punika kita tansah pinaringan rahayu slamet nir ing sambikala.

Para rawuh ingkang tuhu bagya

Ing weknal menika kula badhe cariyos panggenan wisata religi ing kitha pasuruan. Inggih menika pesarehanipun romo kyai hamid. Pesarehanipun wonten ing punjere kitha pasuruan. Panggenanipun wonten ing wingkingipun masjid jami’ al-anwar kitha pasuruan. Romo kyai hamid menika kawentar amargi kharismatikepun. Saengga kathah para peziarah sangking daerah pundi-pundi. Satanah pulau jawa lan pulau-pulau lintune. Romo kyai hamid kawentar kanthi sesebutan wali allah. gesang sabendinanipun menika prasaja sanget, santun, lan warga sakiwo tengene kathah ingkang remen amargi romo kyai hamid remen tetulung marang tetangga kiwa tengenipun.

Para rawuh ingkang tuhu bagya

Wontenipun pesarehan romo kyai hamid menika, pemerintah pasuruan pungkasanipun ngadekaken wangunan-wangunan umum ingkang wonten gandeng cenenge kaliyan pesarehan kalawau. Tuladhanipun panggenan lerene bis lan panggone wong tetuku oleh-oleh. Mengko para peziarah mboten awrat-awrat madosi panggenan lerene kendaraan lan mboten awrat-awrat mados oleh-oleh khas kutha Pasuruan. Panggonan lerene montor menika didekaken kaliyan pemerintah wiwit taun 2010 (kale ewu sedoso). Lan sakteruse para peziarah mboten pareng markiraken kendaranipun wonten sangajengipun masjid jami’ al-anwar. Sedaya kendaraan kedah parkir wonten papan panggonan ingkang sampun didamelaken kaliyan pemerintah kutha pasuruan. Panggonanipun wonten ing tlatah terminal lami. Lan kanggo para peziarah saking terminal wisata dhateng pesarehanipun romo kyai hamid dipun siapaken becak.

Amargi potensi wisata religi ingkang ageng sanget, kita ewandene warga kutha pasuruan monggo sami sesarengan jagi karesikan lan kaendahan panggonan wisata religi menika supados, para wisatawan remen anggenipun rawuh dhatheng kutha Pasuruan.
Ing pungkasanipun, kula ngaturaken sugeng tanggap warsa kitha pasuruan ingkang kaping 326 (tingangatus kale doso enem)

Wusana cekap semanten atur kula menawi wonten kirang langkungipun anggen kula atur sumela, nyuwun angungipun pangaksami.

Nuwun, wassalamualaikum.wr.wb

Iklan
By anisrhm Posted in Pidato

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s